Pelno mokesčio įstatymas – Pelno mokestis

pelno-mokestis-pelno-mokescio-istatymasŠis puslapis skirtas temai „Pelno mokestis“. Čia rasite visas publikacijas, video seminarus, praktinius pavyzdžius pelno mokesčio tema.

Pelno mokesčio įstatymas – būtent jis reglamentuoja pelno mokesčio apskaičiavimą, o kitaip tariant nustato uždirbto pelno ir (arba) gautų pajamų apmokestinimą pelno mokesčiu Lietuvoje. Nepriklausomai nuo to, kad iš pavadinimo galima būtų spėti, kad šis įstatymas reglamentuoja tik pelno apmokestinimą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais pelno mokesčiu gali būti apmokestinamos ir uždirbtos pajamos.

Pelno mokesčio įstatymas sudarytas iš 12 skyrių, kurių kiekvienas turi savo paskirtį, t.y:

 1. Pirmame skyriuje pateiktos bendrosios nuostatos, t.y. Pelno mokesčio įstatymo taikymo apimtis, įstatyme naudojamos sąvokos ir jų reikšmė, pelno mokesčio bazė ir tarifai, pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo laikotarpis. Šis skyrius yra įvadas į pelno mokesčio apskaičiavimo principus.
 2. Antrame skyriuje kalbama apie pajamų ir sąnaudų pripažinimo principus, kurie yra svarbūs, kadangi pelno mokesčio apskaičiavimas priklauso tiek nuo uždirbtų pajamų, tiek nuo patirtų sąnaudų. Todėl yra svarbu žinoti, kokios taisyklės turi būti taikomos jų pripažinimui.
 3. Trečiame skyriuje pateikiama apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka, o taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis remiantis tam tikros pajamos nėra apmokestinamos pelno mokesčiu, t.y. nėra įtraukiamos į apmokestinamas pajamas
 4. Ketvirtas skyrius skirtas Turto kategorijai. Šiame straipsnyje nagrinėjami įvairūs klausimai, susiję su turtu, t.y. turto įsigijimo kaina, nusidėvėjimas, pardavimo kaina, turto vertės padidėjimo pajamos ir kiti klausimai, kurie svarbūs, apskaičiuojant pelno mokestį
 5. Penktame skyriuje nagrinėjami taip vadinami leidžiami atskaitymai ir ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai. Kitaip tariant, tai yra sąnaudos , kuriomis visa apimtimi arba tik dalinai galima mažinti uždirbtas pajamas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną
 6. Šeštasis skyrius pateikia neleidžiamų atskaitymų sąrašą, t.y. tokios sąnaudos, kurios negali būti atimamos iš uždirbtų pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną
 7. Septintas skyrius skirtas dividendų, tiek gautų, tiek išmokamų, apmokestinimo taisyklėms
 8. Aštuntame skyriuje pateikiami specifiniai veiklos atvejai ir tokios veiklos apmokestinimo pelno mokesčiu taisyklės
 9. Devintas skyrius skirtas reorganizavimui ir jame pateiktos taisyklės, kaip turi būti apmokestinamas pelnas, gautas įvairių reorganizavimo atvejų rezultate
 10. Dešimtame skyriuje rasite visas taisykles, kaip ir kada turi būti apskaičiuojamas, deklaruojamas ir sumokamas pelno mokestis
 11. Vienuoliktas skyrius nustato reikalavimui apskaitos procesams tam, kad pelno mokestis būtų tinkamai ir teisingai apskaičiuotas
 12. Na, ir paskutinis dvyliktas skyrius pateikia baigiamąsias nuostatas ir Pelno mokesčio įstatymo galiojimo terminus

Susipažinę su Pelno mokesčio įstatymo struktūra, panagrinėkime, kaip turi būti apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas, nuo kurio yra skaičiuojamas pelno mokestis.

Pasirūpinsime jūsų įmonės apskaita – daugiau buhalterinės paslaugos

Toliau pateiktoje schemoje galite matyti formulę, pagal kurią apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas, nuo kurios paskui skaičiuojamas pelno mokestis.

pelno-mokescio-istatymas-apskaiciavimas

Apmokestinamasis pelnas=

Pajamos-Neapmokestinamos pajamos-Leidžiami atskaitymai-Ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai

Žinoma, ši formulė neapima tam tikrų atveju, kuomet Lietuvoje pelno mokesčiu turi būti apmokestinamos užsienio įmonių pajamos, kadangi toks apmokestinimas reglamentuojamas atskirai (apie tai galėsite rasti daugiau informacijos mūsų svetainėje). Taip pat šioje formulėje nėra įvertintos galimybės sumažinti apmokestinamąjį pelną tam tikromis lengvatomis, arba ankstesnių laikotarpių sukauptais mokestiniais nuostoliais. Apie tai reikėtų kalbėti atskirai.

Pradžiai, norint suprasti, kaip skaičiuojamas ir mokamas pelno mokestis, pakaks ir šios pagrindinės formulės.


Apskaita jūsų verslui – nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės. Sužinokite daugiau…


Dabar šiek tiek apie jos sudėtinių dalių reikšmę:

 • Pajamos – tai visos pajamos, kurias uždirbo ūkio subjektas per mokestinį laikotarpį
 • Neapmokestinamos pajamos – tai pajamos, kurios nėra apmokestinamos pelno mokesčiu, todėl jomis galima sumažinti pajamas, skaičiuojant apmokestinamąjį pelną
 • Leidžiami atskaitymai –  tai sąnaudos, kurias ūkio subjektas patyrė, uždirbdamas pajamas, ir kuriomis pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas galima mažinti pajamas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną
 • Ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai – tai sąnaudos, kurias ūkio subjektas patyrė, uždirbdamas pajamas, jomis galima mažinti pajamas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, tačiau tik tam tikrose ribose, t.y. ne visa tokių sąnaudų suma gali būti atimama iš pajamų

Kiekviena šių dalių turi plačias ir detalias taisykles, kurias ir nagrinėsime šioje svetainėje, taigi nepamirškite užsiregistruoti, kad gautumėte pranešimą apie naujas publikacijas tiesiai į el. pašto dėžutę.

Visą Pelno mokesčio galiojančią redakciją galite rasti čią: Pelno mokesčio įstatymas