Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – grandininė prekyba

Šioje publikacijoje sužinosite daugiau apie grandininę prekybą ir PVM taisykles. Grandininės prekybos esmė yra sandoris, kurio dalyviais yra daugiau negu dvi įmonės. Toliau pateiktame video nagrinėjama schema, kuomet sandoryje dalyvauja trys įmonės: A, B ir C.

Įmonė A parduoda prekes įmonei B, įmonė B parduoda prekes įmonei C. Prekės tiesiogiai iš pirmosios įmonės A pristatomos trečiai įmonei C. Visos įmonės yra Europos Sąjungoje.

Įmonė A parduodama prekes, esant tokia schema, norėdama apmokestinti savo pardavimo pajamas 0% PVM tarifu, turi įvykdyti tris sąlygas:

  1. Pirkėjas turi būti kitos ES valstybės PVM mokėtojas
  2. Prekės turi būti išgabentos iš Lietuvos ir įmonė A turi turėti įrodymus apie prekių išgabenimo faktą
  3. Prekes iš Lietuvos turi išgabenti pardavėjas (įmonė A) arba pirkėjas (įmonė B, kuriai yra rašoma PVM sąskaita faktūra)

Šiame video taip pat nagrinėjami pavyzdžiai, esant skirtingoms pristatymo sąlygoms.

Tuo atveju, jeigu įmonė A taiko DDP, DDU ar CFR pristatymo sąlygas, ji gali taikyti 0% PVM tarifą prekių pardavimo pajamoms, kadangi faktiškai įmonė A išgabena prekes iš Lietuvos.

Jeigu prekes iš Lietuvos išgabena įmonė B, t.y. įmonė A taiko EXW, FOB ir FCA pristatymo sąlygas, įmonė A privalo įrodyti, kad įmonė B išgabeno prekes iš Lietuvos. Rekomenduotina, kad įmonė A sutartyse su įmone B nustatytų įmonės B atsakomybę pateikti įrodymus dėl to, kad būtent įmonė B išgabeno prekes iš Lietuvos.

Tuo atveju, jeigu trečioji įmonė C išgabena prekes iš Lietuvos, t.y. įmonė A ir įmonė B taiko EXW, FOB ar FCA pristatymo sąlygas, įmonė A negali taikyti 0% PVM tarifą prekių pardavimo pajamoms. Taip yra todėl, kad nėra tenkinama trečioji “nulinio” PVM tarifo taikymo sąlyga – už prekių išgabenimą iš Lietuvos nėra atsakingas nei pardavėjas (įmonė A), nei pirkėjas (įmonė B).