Turinio naudojimo taisklės

Jūs, kaip svetainės www.mokesciuekspertas.com turinio ir su juo susijusių paslaugų naudotojas (toliau – Naudotojas), įsipareigojate laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Interneto svetainės www.mokesciuekspertas.com (toliau – Mokesčių Ekspertas) valdytojas (toliau – Valdytojas arba Svetainės valdytojas) turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles. Šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Mokesčių Ekspertas svetainėje dienos ir privalomi visiems Mokesčių Ekspertas turinio naudotojams.

Valdytojas turi teisę be jokio išankstinio Naudotojo informavimo keisti Mokesčių Ekspertas turinį, paslaugas, funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, kuri apima taip pat ir Naudotojo pateiktą informaciją, komentarus ir pan.

Visos svetainės Valdytojo teisės į Mokesčių Ekspertas esančią informaciją yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Mokesčių Ekspertas esanti informacija yra išimtinai informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma mokesčių ar kito specialisto konsultacija ar rekomendacija. Naudotojas naudodamas Mokesčių Ekspertas esančią informaciją ir turinį, patvirtina, supranta ir sutinka, kad Mokesčių Ekspertas Valdytojas nebus atsakingas už bet kokias pasekmes, nuostolius ar žalą, kilusias Naudotojui ar kitiems tretiesiems asmenims dėl Mokesčių Ekspertas pateiktos informacijos taikymo vykdant priimant sprendimus dėl mokestinių prievolių vykdymo, vykdant mokestines prievoles, priimant verslo sprendimus, sąlygotus mokestinių prievolių.

Naudotojas patvirtina, supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakingu už bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Naudotojo naudojimusi Mokesčių Ekspertas turiniu, šioje svetainėje reklamuojamomis paslaugomis ar paslaugomis, apie kurias informacija yra pateikiama Mokesčių Ekspertas svetainėje. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Mokesčių Ekspertas turiniu, šioje svetainėje reklamuojamomis paslaugomis ar paslaugomis, apie kurias informacija yra pateikiama Mokesčių Ekspertas svetainėje.